Deadlines 

Preliminary Registration Form:   15th August 2019

Definitive Version of Papers: 25th September 2019

Registration Form (1/A): 15th September 2019

Accommodation reservation: 15th September 2019

 

Application form you can download:  pdf

Registration form and accomodation form you can download: pdf and docx


 

Accepted papers:

1. Švorčík, V., Kolská, Z., Guselniková, O., Lyutakov, O.: Modifikace povrchů pro návrh smart materiálů. Presentation.

2. Kolská, Z., Švorčík, V.: Neexperimentální metody stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek a materiálů. Presentation.

3. Slepička, P., Neznalová, K., Fajstavr, D., Slepičková Kasálková, N., Kolská, Z., Švorčík, V.: Struktury typu včelí plástev na polymeru. Presentation.

4. Tinoco, H., Holzer, j., Pikálek, T., Souček, P., Kruml, T.: The Bulge Test as a Method for Measuring the Mechanical Properties of Thin Films. Presentation.

5. Lyutakov, O.: Plasmon-aktivní hybridní materiály pro sluncem-indukovanou fotolýzu vody a produkci zeleného vodíku. Presentation.

6. Lofaj, F., Dobrovodský, J., Vaňa, D., Beňo, M., Kvetková, L., Kabátová, M.: ERDA/RBS/NRA of Carbon Hydrogenation in Hybrid PVD-PECVD W-C:H Coatings with Different Hydrocarbon Precursors. Presentation.

7. Kvetková, L., Kabátová, M., Lofaj, F.: Tribological behavior of W-C:H coatings prepared by HiTUS technology. Presentation.

8. Švantner, M., Muzika, L., Houdková, Š.: Kvantitativní inspekce tloušťky povlaků pomocí flash-pulzní termografie. Presentation.

9. Daniel J., Houdková Š., Grossman J., Fořt T., Sobota J.: Impact resistance of the protective HVOF-sprayed Cr3C2-based coatings. Presentation.

10. Žemlička, R., Jílek, M. (Sr.), Jílek, M. (Jr.), Lümkemann, A., Cselle, T., Bloesch, D., Krsek, V.: Introducing new hybrid LACS® technology (Lateral ARC and Central Sputtering by rotating cathodes). Presentation.

11. Zdeněk, J., Dobrocký, D., Pokorný, Z.,Studený, Z.: Plasma nitriding of austenitic stainless steel. Presentation.

12. Svoboda, E., Dvořáková, R., Konečná, H., Navrátil, O.: Characterization of AlTiCrN coatings on plasma nitrided austenitic stainless steel. Poster.

13. Slepičková Kasálková N., Slepička P., Švorčík V.: Uhlíkové vrstvy a nanostruktury na polymeru. Presentation.

14. Frková, P., Houdková, Š., Schubert, J. Česánek, Z.: Povrchová ochrana komponent v energetické průmyslu pomocí nástřiku elektrickým obloukem. Prednáška.

15. Jílek, M. (Jr.), Žemlička, R., Jílek, M. (Sr.), Lümkemann, A., Cselle, T., Bloesch, D., Krsek, V.: Nové poznatky ve vývoji otěruvzdorných PVD vrstvev s obsahem Boru. New knowledge in the development of wear resistant PVD layers containing Boron. Presentation.

16.  Houdková, Š., Bystrianský, M., Vostřák, M., Lukáč, F.: Vliv tepelného zpracování na vlastnosti HVOF stříkaných povlaků na bázi slitin Co. Presentation.

17. Mikula, M. a kol.: Design of under/overstoichiometric superhard TaB2±x films. Presentation.

18. Mušálek, R., Tesař, T., Medřický, J., Lukáč, F.: Evaluation of resistance of plasma-sprayed NiCrAlY-alumina bi-layer coating against high-temperature thermal cycling. Presentation.

19. Hulka,I., Mušálek, R,. Čížek, J., Klečka, J.: Plasma deposition of NiCrAlY bondcoat using RF/ICP torch. Presentation.

20. Fiantok T., Mikula M., Roch T.: Štruktúra a mechanické vlastnosti tvrdých Zr-Al-B2 vrstiev. Presentation.

21. Janček, M., Jiříkovský, K.: Optodigitální mikroskopie umožňující rychlejší analýzu vzorků s garantovanou přesností a opakovatelností měření. Presentation.

22. Klusoň, J., Jílek, M. sr.,  Jílek, M. jr., Lumkemann, A., Cselle, T., Bloesch, D.: Industrial technology for Ta-C coatings deposition. Presentation.


Company presentation:

1. Carl Zeiss spol. s. r. o.

2. CHROMSPEC s.r.o  

3. Anton Paar Czech Republic s.r.o.

4. Olympus Czech Group, s.r.o.  

 

18th Conference on

Coatings and Layers 2019

14thoctober - 15thoctober 2019, Hotel Solan,
Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic.

Organizer:

LISS a.s.

Mtf STU

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita obrany