Deadlines 

Preliminary Registration Form:   15th August 2019

Definitive Version of Papers: 25th September 2019

Registration Form (1/A): 15th September 2019

Accommodation reservation: 15th September 2019

 

Application form you can download:  pdf

Registration form and accomodation form you can download: pdf and docx


 

Accepted papers:

1. Švorčík, V., Kolská, Z., Guselniková, O., Lyutakov, O.: Modifikace povrchů pro návrh smart materiálů. Presentation.

2. Kolská, Z., Švorčík, V.: Neexperimentální metody stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek a materiálů. Presentation.

3. Slepička, P., Neznalová, K., Fajstavr, D., Slepičková Kasálková, N., Kolská, Z., Švorčík, V.: Struktury typu včelí plástev na polymeru. Presentation.

4. Tinoco, H., Holzer, j., Pikálek, T., Souček, P., Kruml, T.: The Bulge Test as a Method for Measuring the Mechanical Properties of Thin Films. Presentation.

5. Lyutakov, O.: Plasmon-aktivní hybridní materiály pro sluncem-indukovanou fotolýzu vody a produkci zeleného vodíku. Presentation.

6. Lofaj, F., Dobrovodský, J., Vaňa, D., Beňo, M., Kvetková, L., Kabátová, M.: ERDA/RBS/NRA of Carbon Hydrogenation in Hybrid PVD-PECVD W-C:H Coatings with Different Hydrocarbon Precursors. Presentation.

7. Kvetková, L., Kabátová, M., Lofaj, F.: Tribological behavior of W-C:H coatings prepared by HiTUS technology. Presentation.

8. Švantner, M., Muzika, L., Houdková, Š.: Kvantitativní inspekce tloušťky povlaků pomocí flash-pulzní termografie. Presentation.

9. Daniel J., Houdková Š., Grossman J., Fořt T., Sobota J.: Impact resistance of the protective HVOF-sprayed Cr3C2-based coatings. Presentation.

10. Žemlička, R., Jílek, M. (Sr.), Jílek, M. (Jr.), Lümkemann, A., Cselle, T., Bloesch, D., Krsek, V.: Introducing new hybrid LACS® technology (Lateral ARC and Central Sputtering by rotating cathodes). Presentation.

11. Zdeněk, J., Dobrocký, D., Pokorný, Z.,Studený, Z.: Plasma nitriding of austenitic stainless steel. Presentation.

12. Svoboda, E., Dvořáková, R., Konečná, H., Navrátil, O.: Characterization of AlTiCrN coatings on plasma nitrided austenitic stainless steel. Poster.

13. Slepičková Kasálková N., Slepička P., Švorčík V.: Uhlíkové vrstvy a nanostruktury na polymeru. Presentation.

14. Frková, P., Houdková, Š., Schubert, J. Česánek, Z.: Povrchová ochrana komponent v energetické průmyslu pomocí nástřiku elektrickým obloukem. Prednáška.

15. Jílek, M. (Jr.), Žemlička, R., Jílek, M. (Sr.), Lümkemann, A., Cselle, T., Bloesch, D., Krsek, V.: Nové poznatky ve vývoji otěruvzdorných PVD vrstvev s obsahem Boru. New knowledge in the development of wear resistant PVD layers containing Boron. Presentation.

16.  Houdková, Š., Bystrianský, M., Vostřák, M., Lukáč, F.: Vliv tepelného zpracování na vlastnosti HVOF stříkaných povlaků na bázi slitin Co. Presentation.

17. Mikula, M. a kol.: Design of under/overstoichiometric superhard TaB2±x films. Presentation.

18. Mušálek, R., Tesař, T., Medřický, J., Lukáč, F.: Evaluation of resistance of plasma-sprayed NiCrAlY-alumina bi-layer coating against high-temperature thermal cycling. Presentation.

19. Hulka,I., Mušálek, R,. Čížek, J., Klečka, J.: Plasma deposition of NiCrAlY bondcoat using RF/ICP torch. Presentation.

20. Fiantok T., Mikula M., Roch T.: Štruktúra a mechanické vlastnosti tvrdých Zr-Al-B2 vrstiev. Presentation.

21. Janček, M., Jiříkovský, K.: Optodigitální mikroskopie umožňující rychlejší analýzu vzorků s garantovanou přesností a opakovatelností měření. Presentation.

22. Klusoň, J., Jílek, M. sr.,  Jílek, M. jr., Lumkemann, A., Cselle, T., Bloesch, D.: Industrial technology for Ta-C coatings deposition. Presentation.

23. Jakubéczyová, D., Sinaiová, I., Vojtko,  M., Džupon, M.: Spevnenie ocele BOHLER W300 (DIN X CrMoV5-1) s aplikovanými  duplex PVD povlakmi. Poster.

24. Křiž, A.: Analýza eloxovaného povrchu s využitím poznatků integrity povrchu. Presentation.

25. Džupon, M., Kaščák Ľ., Jakubeczyová, D.: PVD  povlakované lisovnice pre tlakové spájanie.
PVD  coated dies for clinching. Presentation.

26. Sahul, M.: Deposition and characterization of La alloyed Ti-Si-N coatings. Poster.

27. Babincová, P., Sahul, M., Drobný, P.,Čaplovič, Ľ.: Morphological changes of the PVD coatings after isothermal annealing. Poster.


Company presentation:

1. Carl Zeiss spol. s. r. o.

2. CHROMSPEC s.r.o  

3. Anton Paar Czech Republic s.r.o.

4. Olympus Czech Group, s.r.o.  

5. Měřicí technika Morava s.r.o.

 

18th Conference on

Coatings and Layers 2019

14thoctober - 15thoctober 2019, Hotel Solan,
Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic.

Organizer:

LISS a.s.

Mtf STU

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita obrany