Termíny:

Prihlásenie príspevku/predbežná registrácia:  do  14.9. 2023

Zaslanie príspevku: do  25. 9. 2023

Rezervácia ubytovania: do 25. 9. 2023

Záväzná prihláška: do 25. 9. 2023

 

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu: https://forms.gle/PZShMGzeqy5XBSZV7

Informácie o konferencii si budete môcť stiahnuť tu: pdf

 

Prijaté príspevky:

 1. Daněk, M.: Upscalling laboratorních povlaků do sériové výroby. Prednáška.  

2. Dobrocký, D., Svoboda, E.: The importance of assessing dimensional accuracy and surface texture after chemical-heat treatment processes of steels. Význam hodnocení přesnosti rozměru a textury povrchu po procesech chemicko-tepelného zpracování ocelí. Prednáška.

3. Dopita, M.: The Real Structure of Magnetron Sputtered Pt and PtNi Polycrystalline Thin Films Investigated by the X-ray Scattering Methods. Prednáška.

4. Drbal M., Kolomy, S., Zouhar, J., Sedlak, J., Vitek, J.: Study of the Wear Development of Replaceable Cutting Inserts for Parting. Analýza opotřebení vyměnitelných břitových destiček při upichování. Prednáška.

5. Fiantok, T., Koutná, N., Sangiovanni, D.G., Mikula, M.: Theoretical Study of Superlattices Based on Transition Metal Diborides. Teoretická štúdia supermriežkových systémov na báze diboridov prechodových kovov. Prednáška.

6. Izai, V., Fiantok, T., Turiničová, V., Satrapinskyy, L., Nagy, Š., Roch, T., Truchlý, M., Vidiš, M,. Pop, M., Rajninec, M., Mikula M.: Nanocomposite Coatings with Enhanced Antimicrobial and Antiviral Activity Based on Silver Nanoclusters Incorporated into Hard Organosilicon Matrix Prepared by High Target Utilization Sputtering. Nanokompozitné povlaky so zvýšeným antimikrobialnym a antivirálnym účinkom na báze strieborných nanoklastrov zakomponovaných do tvrdej organokremičitej matrice pripravené technológiou „ High Target Utilization Sputtering.“ Poster.

7. Klusoň, J., Učík, M., Jílek, M., Hnilica, J., Klein, P., Vašina, P.,  Lümkemann, A.: Novel Industrial Sputtering Technology with Very High Ionized Flux Fraction of Deposited Material. Prednáška.

8. Kolomy, S., Drbal, M., Sedlak, J., Zouhar, J., Vitek, J.: Trends in Testing of Cutting Coatings, Experimental and Practical Experiences. Trendy v testování řezných povlaků, experimentální a praktické zkušenosti. Prednáška.

9. Kolská Z., Švorčík V., Neubertová V., Hamalová K., Jarolímková J., Lyutakov O., Lovecký, R.: Nové nanokompozitní materiály pro záchyty plynů a potenciální využití při skladování energie. New Nanocomposites for Gas Capturing and Potential Usage in Energy Storage. Poster.

10. Kvetkova, L.: Vplyv prídavkov Ta a Nb na vysokoteplotnú stabilitu a mechanické vlastnosti multikomponentných Ti-Zr-Hf-Me-N povlakov (Me=Nb, Ta), pripravených HiTUS technológiou. Effect of Ta and Nb Additions on the High Temperature Stability and Mechanical Properties of Multicomponent Ti-Zr-Hf-Me-N Coatings (Me=Nb, Ta) Prepared by Hitus Technology. Poster.

11. Lofaj, F., Hviščová, P.,Roch, T., Fiantok, T., Kabátová, M., Fekete, M.:  Multicomponent TiNbVTaZrHf-xN Coatings: Reactive Sputtering, Structure and Mechanical Properties. Prednáška. 

13. Maksakova O., Beresnev V., Lytovchenko S.: Development and Mechanical Properties of Functional TiSiN/NbN Coatings: Applications-based Comprehensive Research. Prednáška.

14. Mušálek, R., Tesař, T., Matějíček, J., Vilémová, M., Klečka, J.: Strukturování povrchu laserem s vysokým výkonem jako předpříprava povrchu součásti. High-power Laser Structuring as Component Surface Pretreatment. Prednáška.

15. Něnička, J.: Technologie odstranění povlaků PVD/CVD povlaků. Prednáška.

15. Polcar, T.: Design tribologických povlaků pomocí atomistických simulací. Prednáška.

16. Šroba, V., Viskupová, K., Roch, T., Satrapinskyy, L., Truchlý, M., Nagy, Š., Grančič, B., Kúš, P., Mikula, M.: Stechiometria, štruktúra a mechanické vlastnosti supertvrdých zirkón diboridovýchcvrstiev pripravených pomocou High-Power Impulse Magnetron Sputtering. Stoichiometry, Structure and Mechanical Properties of Superhard Zirconium Diboride Films Prepared by the High-Power Impulse Magnetron Sputtering. Prednáška.

17. Švorčík, V., Kolská, Z., Lyutakov, O., Lovecký, R.: Povlaky pro využití CO2, H2O, N2 a Slunce. Coatings for Utilization of  CO2, H2O, N2 and the Sun. Prednáška.

18. Tesař, T., Mušálek, R., Lukáč, R.,  Dudík, J. Houdková, Š.: Otěrové vlastnosti hybridních plazmových nástřiků. Poster.

19. Vidiš, M., Fiantok, T., Gocník, M., Truchlý, M., Izai, V., Roch, T., Satrapinskyy, L., Šroba, V., Nagy, Š., Kúš, P.,  Mikula, M.: Fracture Toughness Enhancement in the Multilayered Diboride Films: Example of TiB2/TaB2 Superlattice. Zvýšenie lomovej húževnatosti vo viacvrstvových diboridových povlakoch: príklad supermriežky TiB2/TaB2. Prednáška.

20. Viliš, J., Řehořek, L., Pokorný, Z., Joska Z.: Využití technologie Cold spray pro výrobu balistických ochran. Utilization of Cold Spray Technology for the Manufacture of Ballistic Protection. Prednáška.

21. Viskupová, K., Grančič, B., Švec, P., Roch, T., Truchlý, M., Šroba, V., Satrapinskyy, L., Mikula, M., Kúš, P., : Formation of planar defects in transition metal boride films. Formovenie plošných defektov v tenkých vrstvách boridov prechodových kovov. Prednáška.

22. Škrobáková, I., S., Čaplovič, Ľ., Sahul, M., Haršáni, M.: Application of Acoustic Emission to Characterize PVD coatings – Detection of Kaiser effect on the PVD Coatings. Poster

Firemné prezentácie:

1. Lukeš, F. /Advantage-fl.cz: „Cesta k dokonale připravenému povrchu“ aneb Možnosti povrchových úprav v nástrojářství.. Surface Treatment of Cutting Tools.

 2. Měřicí technika Morava s.r.o.: Next-generation Hysitron TI 990 TriboIndenter: Measure more, measure better. 

Zveme Vás na XX. ročník konference

Vrstvy a povlaky 2023

která se uskuteční ve dnech
23. 10. - 24. 10. 2023, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

Organizátorem konference je:

LISS a.s.

MTF STU

Univerzita obrany