Poplatky

Poplatky za účasť na konferencii sú nasledovné :

  • Účastníci: 5 450,- Kč
  • Účastníci s prednáškou: 4 550,- Kč
  • Študenti, doktoranti: 3 950,- Kč

Vložné zahŕňa občerstvenie cez prestávky počas dvoch dní trvania konferencie, zborník v tlačenej verzii a digitálnu verziu zborníka.

Ceny za reklamu:

  • Firemná reklama v zborníku ( formát A4 ): 6 650,- Kč
  • Reklamný poster: 6 650,- Kč
  • Komerčná prednáška: 8 650,- Kč
  • Malá firemná expozícia na konferencii: 9 650,- Kč

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie napíšte nám.

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Platbu bude možné vykonať bankovým prevodom.

Informácie k platbe: Za účastníka s prednáškou sa považuje prvý autor príspevku /posteru.
Poplatok zahŕňa občerstvenie počas dvoch dní trvania konferencie, zborník
v tlačenej verzii, elektronickú verziu zborníka. Ceny sú uvedené s DPH.
Vložné je potrebné uhradiť do 25. 9. 2023 na účet fy LISS a.s., Moneta Money Bank, jednatelství Frenštát p.R.,                       číslo účtu 50809764/0600, (platba v CZK), IBAN: CZ17 0600 0000 0000 5080 9764.
Var. symbol: 2023, Konšt. symbol: 0308, Text: meno účastníka (firma).
IČO : 16190874, DIČ: CZ16190874

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené priamo v mieste konania konferencie v horskom hoteli na Soláni.

Vďaka tomu, že bude pre nás rezervovaný celý hotel, podarilo sa nám zaistiť nižšie ceny za ubytovanie. Účastníci si budú ubytovanie hradiť samostatne na recepcii hotela. Cena za osobu bola stanovená na 1350,-Kč  (pri obsadenosti izby 2 alebo 3 osobami)  alebo 2350,-Kč /os  (pri obsadenosti izby jednou osobou). V cene sú zahrnuté raňajky a možnosť využitia hotelového bazénu, sauny, fitness, ... .

Horský hotel Soláň

756 06 Karolinka 339
Česká republika
tel: +420 571 480 100
fax: +420 571 444 154
email: recepce@hotelsolan.cz
web: www.hotelsolan.cz

Mapa

V prípade záujmu o iné individuálne ubytovanie môžete nájst informácie na tejto stránke.

Zveme Vás na XX. ročník konference

Vrstvy a povlaky 2023

která se uskuteční ve dnech
23. 10. - 24. 10. 2023, v horském hotelu na Solani, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.

Organizátorem konference je:

LISS a.s.

MTF STU

Univerzita obrany